Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach studiów jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), w szczególności na kierunkach technologiczno-żywieniowych, towaroznawczo - ekonomicznych, rolniczych, weterynaryjnych i pokrewnych, ale też innych, pod warunkiem obecnej lub planowanej pracy  w biznesie żywnościowym, agencjach rolniczych, instytucjach samorządowych, inspekcji sanitarno-weterynaryjnej, handlowej, służbach logistycznych, szkolnictwie zawodowym i wyższym, działach jakościowych sieci handlowych, masarniach, piekarniach, mleczarniach, zbiorowym żywieniu, cateringu, gastronomii, hurtowniach spożywczych, chłodniach itp. 

Nauka na Studiach jest odpłatna. Koszt  4200 zł (dwa semestry) + 30 zł za wydanie swiadectw. Możliwość wpłaty w 3 ratach . Nie ma opłaty rekrutacyjnej.
Przyjmujemy zgłoszenia na adresy w zakładce "Kontakt",  drogą pocztową , osobisty kontakt lub mailem. System elekronicznej rekrutacji zostanie uruchomiony w terminie późniejszym. 

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów, lub zaświadczenie z dziekanatu o ukończeniu studiów licencjackich, inż., albo mgr,
  • podanie wraz z krótką motywacją,
  • wypełniony standardowy arkusz osobowy.

Formularz arkusza osobowego i  umowy o warunkach odpłatności w zakładce "Materiały do pobrania"

Organizacja Studiów i organizatorzy

Zajęcia odbywają się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w systemie zaocznym, dwusemestralnym, w wymiarze rocznym 200 godz. Zjazdy 1 raz w miesiącu (soboty: 9.00-17.45 i niedziele 9.00-17.45) począwszy od  października 2020 roku

 

 Kierownik Studiów: Prof. UPP dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska
Sekretarz Studiów: inż. Aurelia Szymił,

 

 

Aktualności