Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Program studiów

Zajęcia prowadzone są w systemie 200 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów z następujących przedmiotów i zagadnień:

  1. Prawo żywnościowe (egz).
  2. Zarządzanie jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, normy serii ISO 9000 (egz)
  3. Audit systemów jakości (egz)
  4. Dokumentacja systemów zarzadzania jakością (zal)
  5. Systemy bezpieczeństwa żywności (GHP/GMP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2018, FSMS (egz)
  6. Normalizacja (zal)
  7. Wstęp do zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14000:2015 (zal)
  8. Koszty jakości (zal)
  9. Statystyczne narzędzia sterowania jakością (zal)
  10. Seminarium dyplomowe (zal)

Łącznie: 118 godz. szczegółowych multimedialnych wykładów oraz 82 godz. ćwiczeń praktycznych, symulacji i seminariów w małych grupach, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

 

Warunkiem ukończenia Studiów jest uczestnictwo w zajęciach,  pozytywne zaliczenie przedmiotów wykładowych, w tym 4 egzaminów,  oraz zdanie egzaminu końcowego.   

Wykładowcy

Nasi wykładowcy to auditorzy z wieloletnią praktyką PCBC, DGQ, TUV i innych jednostek certyfikujących, specjaliści ds. systemów jakości i bezpieczeństwa z przemysłu oraz kadra naukowa silnie związana z produkcją spożywczą.

Bardzo ważne !

Wszyscy Słuchacze otrzymują corocznie aktualizowany, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych, gotowych do natychmiastowego wykorzystania przy wdrażaniu systemów jakości i bezpieczeństwa  żywności          w praktyce zawodowej.

 

Aktualności