Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Program studiów

Zajęcia prowadzone są w systemie 200 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów z następujących przedmiotów i zagadnień:

  1. Prawo żywnościowe (egz).
  2. Zarządzanie jakością wg. PN-EN ISO 9000:2006,2009,2010 (egz)
  3. Audit systemów jakości (egz)
  4. Dokumentacja systemów zarzadzania jakością (zal)
  5. Systemy bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005 ISO 9001:2015) (egz)
  6. Normalizacja (zal)
  7. Wstęp do zarządzania środowiskiem wg. ISO 14000(zal)
  8. Koszty jakości (zal)
  9. Statystyczne narzędzia sterowania jakością(zal)
  10. Seminarium dyplomowe(zal)

Łącznie: 118 godz. szczegółowych wykładów oraz 82 godz. ćwiczeń praktycznych i seminariów w małych grupach, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

Warunkiem ukończenia Studium jest odbycie zajęć,  pozytywne zaliczenie przedmiotów wykładowych, w tym 4 egzaminów,  oraz zdanie komisyjnego egzaminu końcowego. 

 

Wykładowcy

Nasi wykładowcy to wyjątkowo doświadczeni auditorzy PCBC, DGQ, TUV i innych jednostek certyfikujących, specjaliści ds. systemów jakości i bezpieczeństwa z przemysłu oraz kadra naukowa silnie związana z produkcją spożywczą.

Bardzo ważne !

Wszyscy Słuchacze otrzymują corocznie aktualizowany, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych, gotowych do natychmiastowego wykorzystania przy wdrażaniu systemów jakości i HACCP w praktyce zawodowej.

 

Aktualności