Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Strona główna

Witamy na stronie głównej
Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Celem Studium jest przygotowanie Słuchaczy do:

  o   samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania

     jakością i   bezpieczeństwem żywności,

  o   pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach    z auditoram

    jednostek  certyfikujących i przedstawicielami   organów nadzoru żywnościowego,

  o   wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP

  o   samodzielnego wdrażania systemu HACCP,

  o   samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości,

 

 o    nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowe

     prawa  żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

 o        treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej

 

Słuchacze uzyskują potwierdzene nabytej wiedzy i umiejętności poprzez:

  • dyplom ukończenia Studium Podyplomowego według wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarzadzania Jakością i HACCP,
  • możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny za dodatkową opłatą, certyfikat w j.polskim , na indywidualne zamówienie w PCBC - w dowolnym obcym). Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny i bezterminowy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i ma dużą wartość dla pracodawców. Ponad 650 uczestników w ciagu 13 lat zdobyło u nas te certyfikaty!

                                      Lepszy start na rynku pracy z certyfikatem PCBC S. A .

Informacje: (61) 848 7218; (61) 846 6261; 602 48 74 43 - Kier. Studium prof.Jan Zabielski,

Sekretarz Studium inż.Aurelia Szymił.

 

Uwaga - Słuchacze edycji 2017/2018 - na najbliższy zjazd 18/19 listopada prośba, aby w miarę możliwości zaopatrzyć się w normę ISO 9001:2015. 

 

Egzamin szczegóły w zakładce "Aktualności" 

Sprawdzian poprawkowy w zakresie Asystenta SZJ na Politechnikę Poznańską ul. Piotrowo 3 w dniu 18 listopada 2017 r. na godz. 10.00. (sala 219 – budynek z zegarem).

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Aktualności