Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Strona główna

Witamy
Podyplomowe Studia Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Celem Studiów jest przygotowanie Słuchaczy do:

  o   samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania

     jakością i  bezpieczeństwem żywności,

  o   pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach  z auditorami

    jednostek  certyfikujących i przedstawicielami  organów nadzoru żywnościowego,

  o   wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP

  o   samodzielnego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością

     i bezpieczeństwem żywności

  o   samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości,

 o    nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowe

     prawa  żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 o        treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej

 

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalny zespół trenerów, mających praktyczne doświadczenie i umiejętności
w zakresie zarządzania jakością.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w dziedzinie inżynierii jakości i wsparte certyfikatem otwierają nowe możliwości aktywności zawodowej.

Słuchacze uzyskują potwierdzene nabytej wiedzy i umiejętności poprzez:

  • dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych według wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP,
  • możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny za dodatkową opłatą, certyfikat w j. polskim, na indywidualne zamówienie w PCBC - w dowolnym obcym). Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny i bezterminowy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i ma dużą wartość dla pracodawców. Ponad 800 uczestników w ciagu 19 lat zdobyło u nas te certyfikaty!

                                      Lepszy start na rynku pracy z certyfikatem PCBC S. A . 

Informacje:  (61) 848 7323; Kier. Studiów Prof. UPP, dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska                    Sekretariat Studiów inż. Aurelia Szymił (61) 848 7218;
dr hab. Jan Zabielski - 602487443

informacje również pod adresami mailowymi: aurelia.szymil@up.poznan.pl; renata.cegielska-radziejewska@up.poznan.pl

UWAGA - ZAPRASZAMY - XX edycja -  przyjmujemy zgłoszenia na rok akademicki 2022/2023.                                                                       

zajęcia rozpoczynają się w październiku

Wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

aurelia.szymil@up.poznan.pl

renata.cegielska-radziejewska@up.poznan.pl

 Wymagane dokumenty - w zakładce "Warunki uczestnictwa"                                     

Ze względu na sytuację epidemiczną forma szkolenia dostosowana będzie do przepisów obowiązujących w danym okresie. Możliwe jest przeprowadzenie części zajęć w sposób zdalny.

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Aktualności