Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Strona główna

Witamy na stronie głównej
Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Celem Studium jest przygotowanie Słuchaczy do:

 

 o   samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania

     jakością i   bezpieczeństwem żywności,

 

 o   pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach    z auditoram

    jednostek  certyfikujących i przedstawicielami   organów nadzoru żywnościowego,

 

 o   wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP

 

 o   samodzielnego wdrażania systemu HACCP,

 

 o   samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości,

 

 o    nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowe

     prawa  żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

 o        treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej

 

Słuchacze uzyskują potwierdzene nabytej wiedzy i umiejętności poprzez:

  • dyplom ukończenia Studium Podyplomowego według wymogów MEN,
  • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarzadzania Jakością i HACCP,
  • możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny za dodatkową opłatą, certyfikat w j.polskim , na indywidualne zamówienie w PCBC - w dowolnym obcym). Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i jest przydatny w każdej pracy.


 
Przyjmujemy zgłoszenia chętnych na XIII edycję 2014/15

do 10 września br !

 

Informacje: (061) 8487218; (061) 8487362/63

 

 Uwaga: tegoroczni absolwenci studiów inżynierskich lub licencjackich mogą                 zgodnie z przepisami być  słuchaczami naszego Studium.

 

 

 

 


 

 

Aktualności